Công ty TNHH Vina handicrafts

Pinterest blog

TÚI BÈO VINA HANDICRAFTS

*Câu chuyện: Từ cây bèo rất đỗi thân thuộc của vùng đất Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. Lấy ý tưởng từ hình ảnh quả trứng ...

Tiêu đề

https://www.youtube.com/watch?v=zM4aWO7lfNQ&t=23s Nội dung

TÚI BÈO VINA HANDICRAFTS

*Câu chuyện: Từ cây bèo rất đỗi thân thuộc của vùng đất Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. Lấy ý tưởng từ hình ảnh quả trứng ...

     GƯƠNG CÓI VINA HANDICRAFTS

*Câu chuyện: Những sản phẩm thô truyền thống của làng nghề cói Quang Thiện – Kim Sơn, chúng tôi đã lên ý tưởng thiết ...

Call Now Button