Công ty TNHH Vina handicrafts

Tag: phát triền nghề cói

phát triển nghề đan cói

Phát triển nghề đan cói ở Kim Sơn- Ninh Bình

Nghề đan cói ở Kim Sơn Cây cói xuất hiện ở Kim Sơn – Ninh Bình được gần 2 thế kỷ. Từ đó đến nay, cây cói đã trở thành cây công nghiệp tiên phong tại vùng đất này. Người dân Kim Sơn đã dùng cây cói làm ra nhiều sản phẩm như: chiếu, thảm, làn, khay, hộp, đĩa, cốc, tách, ...

Call Now Button