Công ty TNHH Vina handicrafts

Tag: nghề cói quê tôi

nghề cói quê tôi

Nghề cói quê tôi

Nghề chế biến cói đã có từ rất lâu và nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thuỷ, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn (Ninh Bình) quê tôi. Với nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào, nguồn lao động cần cù, sáng tạo, hơn 60 năm qua, trên địa bàn huyện Kim Sơn đã hình thành nhiều ...

Call Now Button